Google Map » Flat » N M Joshi Marg, Mumbai » Maharashtra